Dotační programy

Pro naše zákazníky vyřizujeme tyto dotační programy kompletně (tzv. na klíč).

NZU - Nová zelená úsporám 2020


3. výzva dotačního programu Zelená úsporám pro rodinné domy


Vyhlášení – 31.1.2020

Zahájení příjmu žádostí – 1.3.2020Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:


·         zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah,

·         výměnu oken a dveří,

·         odborný posudek a technický dozor,

·         zelené střechy,

·         využití tepla z odpadních vod,

·         venkovní stínicí techniku.

Dotační bonus za kombinaci s kotlíkovou dotací.


Výše dotace


·         Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.

·         Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte.

·         Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 550 000 Kč.

 

Typ konstrukce

A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

A.3

(Kč/m2)

Obvodové stěny, obvodové konstrukce obytných zimních zahrad, lehké obvodové pláště, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce

500

600

800

Výplně otvorů (okna, střešní okna, dveře, světlíky a světlovody)

2 100

2 750

3 800

Podlahy na terénu

700

900

1 200

 


Co dalšího spolu se zateplením podpoříme


·         Výstavbu zelené střechy částkou 800 Kč/m2 její půdorysné plochy.

·         Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém (napojené odběrné místo – výtok, např. sprcha). Podpořeny mohou být až 3 ks těchto zařízení. Druhou variantou jsou systémy centrální s dotací až 35 000 Kč.

·         Venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie, slunolamy apod.) – s ručním ovládáním částkou 500 Kč/m2 stíněné plochy okna, s inteligentním automatickým ovládáním částkou 1 000 Kč/m2.

·         Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru částkou 25 000 Kč.

·         Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.


Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a majitele památkově chráněných objektů.


Kdo může o dotaci žádat


Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.


Jak požádat o dotaci


·         Výhradně elektronicky

·         Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

·         Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.


Základní podmínky Programu


·         Žadatelem o dotaci je vždy vlastník rodinného domu.

·         Dotace se vztahuje pouze na budovy, u nichž byla podána žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) před 1. červencem 2007.

·         Na jeden rodinný dům je možné mít podanou pouze jednu žádost, která může obsahovat kombinaci různých opatření (například zateplení, výměnu zdroje tepla a instalaci solárních panelů). Po vyplacení podpory nebo jiném ukončení žádosti je možné podat žádost další.

·         Podpořená opatření je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.

·         Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je 1. ledna 2018.


Při provedení prací instalace stínicí techniky je rozhodným datem pro stanovení způsobilosti výdajů 1. září 2018 včetně.

slogan