Aktuality

IROP - Integrovaný regionální operační program

Dotační program pro panelové a bytové domy.

Dotace na zateplování a úspory v bytovkách mimo Prahu

od ledna 2018 s lepšími podmínkami

 

 

Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje 12. 1. 2018 novou výzvu na zateplování bytových domů mimo území Prahy s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. IROP

Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek / kromě fyzických osob nepodnikajících / a nově bytová družstva jako správci bytových domů.

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 2. 2018

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 11. 2020

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. Ta to nová výzva zmírňuje definici bytového domu- nově je definice v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a limitem tedy již nebudou 3 bytové jednotky. Nadále ale platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení.  Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí, výměnou oken a dveří lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících), společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.

Pro žadatele je připraveno 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování činí max. 5, 25 mld. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč. 

Hlavní pozitivní změnou pro žadatele je zvýšení podpory z 25,5 % na 30 % u projektů, které dosáhnou na úsporu energie od 20 % do 40 %. Projekty, které přesáhnou 40 % energetických úspor, můžou získat podporu 40 % místo původních 32,3 %. Dalšími změnami bude přesun některých stavebních aktivit z vedlejších do hlavních způsobilých výdajů, zjednodušené prokazování stanovení cen v rozpočtu a možnost vyzvat k opravě žádosti při hodnocení některých kritérií přijatelnosti.

 

Úspora energie v bytovém domě

Dotace IROP – původní výzva 2015

Dotace IROP – nová výzva 2018

20 až 40 %

25,5 %

30 %

Více než 40 %

32,3 %

40 %

Trvání výzvy

30. 11. 2015 až 25. 7. 2016

od 2.2.2018 do 29.11.2020

 


slogan